Terwa
Terwa logo
Quotation list Quotation list
0
  1. Terwa
  2. Webdisclaimer

Webdisclaimer

 

Deze disclaimer heeft betrekking op uw gebruik van onze website; door gebruik te maken van onze website, gaat u volledig akkoord met deze disclaimer. Als u niet instemt met enig deel van deze disclaimer, gebruik onze website dan niet.

Tenzij anders aangegeven, zijn wij of onze licentieverleners eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten voor de website en het materiaal op de website. Conform onderstaande licentie zijn al deze intellectuele eigendomsrechten voorbehouden.

Wij kunnen deze disclaimer van tijd tot tijd herzien. De herziene disclaimer geldt voor het gebruik van onze website vanaf de datum van publicatie van de gereviseerde disclaimer op onze website. Controleer deze pagina regelmatig om te verzekeren dat u op de hoogte bent van de actuele versie.


Informatie

De door Terwa verstrekte informatie op www.terwa.com is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden.
Alle informatie op onze website is te goeder trouw ter beschikking gesteld. Echter, wij doen geen toezeggingen en geven geen garanties van welke soort dan ook, expliciet noch impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, geschiktheid, geldigheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid of volledigheid van enige informatie op onze website www.terwa.com.

Niets op deze website mag worden opgevat of behandeld als juridisch advies. Hoewel wij trachten ervoor te zorgen dat de informatie op deze website juist is, kunnen wij de volledigheid of nauwkeurigheid ervan niet garanderen; noch kunnen wij verzekeren dat de website beschikbaar blijft of dat de inhoud van de website actueel blijft. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving wijzen wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden af met betrekking tot deze website en het gebruik van deze website (inclusief, en zonder enige beperking, wettelijke garanties met betrekking tot bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een specifiek doel en/of het betrachten van redelijke zorgvuldigheid en deskundigheid).

Advies

De constructietoepassingen en details op deze website zijn slechts een indicatie. In elke situatie moeten de gedetailleerde projectgegevens worden toevertrouwd aan voldoende gekwalificeerde en ervaren personen.
Daarnaast adviseren wij u dringend om, voordat u actie onderneemt op basis van deze informatie, eerst de betreffende professionals te raadplegen. Wij verstrekken op geen enkele
manier advies. Het gebruik van of vertrouwen op enige informatie op deze website www.terwa.com is volledig voor uw eigen risico.

Downloads

Pagina's van de website mogen worden weergegeven, gedownload voor caching-doeleinden, en afgedrukt voor uw eigen persoonlijke gebruik, behoudens de volgende beperkingen.

Het is niet toegestaan om (tenzij in overeenstemming met de expliciete voorwaarden van onze downloadovereenkomst): (a) materiaal van deze website opnieuw te publiceren; (b) materiaal van de website te verkopen, te verhuren of anderszins te sublicentiëren; (c) enig materiaal van de website in het openbaar te vertonen; (d) materiaal op onze website te reproduceren, te dupliceren, te kopiëren of anderszins te exploiteren voor een commercieel doel; (e) enig materiaal op de website te bewerken of anderszins aan te passen; (f) materiaal van deze website te verspreiden.

Geen enkel deel van deze documentatie mag worden gereproduceerd, worden opgeslagen of geïntroduceerd in een retrievalsysteem, of worden verzonden in welke vorm of met welke middelen dan ook (elektronisch, mechanisch, fotokopie, opname of op welke wijze dan ook), of voor welk doel dan ook, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Terwa B.V.Links en banners

Onze website www.terwa.com kan links (koppelingen) bevatten naar andere websites of content die eigendom zijn van of afkomstig zijn van derden, of links naar websites en functies in banners of andere advertenties. Of u kunt op www.terwa.com terecht zijn gekomen via links die eigendom zijn van of afkomstig zijn van derden. Dergelijke externe links worden niet door ons onderzocht, bewaakt of gecontroleerd op nauwkeurigheid, geschiktheid, geldigheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid of volledigheid.

Wij aanvaarden geen enkele garantie of verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van enige informatie aangeboden door websites van derden die zijn gekoppeld via de site of enige website of functionaliteit die is gelinkt via een banner of andere advertentie. Wij zijn op geen enkele manier betrokken bij of verantwoordelijk voor het bewaken/controleren van transacties tussen u en andere aanbieders (derden) van producten of diensten.

Vragen en feedback

Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie.

 

 

 

 

 

Terwa geschiedenis

Terwa is een bedrijf met meer dan 25 jaar ervaring in het produceren van metalen onderdelen voor de bouw en...

Meer over Terwa
Meer over Terwa

Volg ons op Social Media

Met onze aanwezigheid op Twitter, Youtube enLinkedIn kunnen we u op de hoogte houden van de nieuwste lanceringen,...

Klik om onze kanalen te volgen
Klik om onze kanalen te volgen

Onze missie

Terwa is de wereldwijde leverancier van alle soorten prefab-, constructie- en bevestigingsoplossingen in de vorm van...

Lees meer over onze missie
Lees meer over onze missie
Facebook GitHub Google+ Pinterest Twitter